Zakończyła się kompleksowa przebudowa ul. Ceglarskiej w Tczewie. 4 sierpnia odbyło się symboliczne otwarcie z udziałem m.in. senatora RP Ryszarda Świlskiego, prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, radnych.

Zakres inwestycji to przebudowa ul. Ceglarskiej na całym jej przebiegu, czyli 725 m od skrzyżowania z ul. Czyżykowską do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną, budowa ok. 60-metrowego odcinka  ul. Czyżykowskiej (strony ulicy Ceglarskiej), przebudowa około 30 m  ul. Nadbrzeżnej w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglarską. Inwestycja obejmowała także budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci wodociągowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, budowę miejsc parkingowych, dojazd do ogródków działkowych stanowiący przedłużenie ul. Czyżykowskiej. Wzdłuż ulicy dokonano też nowych nasadzeń zieleni.

Umowa została podpisana we wrześniu 2022 r.  Koszt inwestycji to 7,9 mln zł, z czego 2,6 mln zł stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą jest ROKA Budownictwo ze Starogardu Gd. Inwestycję, z ramienia Gminy Miejskiej Tczew prowadził Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNa rowerze od mostu do mostu
Następny artykułLatino w każdy poniedziałek w TCSiR