W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach usługi w formie pobytu dziennego ww. Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, mając na uwadze „przywiązanie” osoby niepełnosprawnej do swojego domu i rodziny.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą czasowo odciążone od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki. Osoby niepełnosprawne zyskają możliwość profesjonalnej opieki w miejscu zamieszkania, a dla rodzin/ opiekunów będzie to chwila aby mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami.
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Tczewa do składania Karty zgłoszenia wraz z załącznikami do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8 w terminie do 17 listopada 2023 r. Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy na rok 2024. Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.
Więcej informacji pod numerem telefonu: (58) 777 00 20 w godzinach 7:30-15:00.

Oświadczenie

RODO MOPS

Karta

RODO

MOPSREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułŁobaszewska & Soyka „Czas nas uczy pogody” – koncert 20 listopada w CKiS
Następny artykułKabaret Czesuaf w nowym programie „Bez przesady!” – 25 listopada w CKiS