Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) zawiadamia, że dnia 2 września 2021 r. na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na:

  • budowę zamierzenia budowlanego pn. „Budowa ulic Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Płk. Ryszarda Kuklińskiego w Tczewie” składającego się z układu drogowego, sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, oświetlenia dróg, kanału kablowego technologicznego na terenie działek nr 29/11, 29/20, 29/25, 29/26, 29/43, 29/47, 30, 31/2, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, obręb ewidencyjny 12 [0012], jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-977).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie:

  • poniedziałek 7.30-12.00,
  • wtorek 7.30-15.30,
  • środa 7.30-12.00,
  • czwartek 7.30-16.30,
  • piątek 7.30-14.30.

(Starostwo Powiatowe w Tczewie)

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułJarmark rękodzieła
Następny artykułW pracowni Fabryki Sztuk