W dniu 23 lutego br. ukazało się obwieszczenie Prezydenta m. Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 4 marca 2024 r. – 25 marca 2024 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przemysłowo – usługowego w rejonie ulicy Malinowskiej w Tczewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (MPZP).

Wyłożenie projektu MPZP odbywa się w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w pokoju nr 34 (I piętro) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 8:30 do 14:30, w czwartki w godzinach od 8:30 do 15:30, w piątki w godzinach 8:30 do 13:30. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami MPZP proszone są o umówienie i potwierdzenie wizyty telefonicznie pod numerem tel. (58) 775-9-344.

Projekt MPZP jest również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie na stronie internetowej https://bip.tczew.pl w zakładce prawo lokalne / zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP odbędzie się: 12 marca 2024 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w budynku Domu Przedsiębiorcy przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRuszyła rejestracja firm i pracowników do 8 edycji konkursu Rowerem do Pracy
Następny artykułSteńczyk/Grechuta – koncert – 16 marca