14 samorządów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zdecydowało o ogłoszeniu dialogu konkurencyjnego dotyczącego Mevo.

W czasie epidemii koronawirusa, jest to optymalna formuła, która pozwoli w ciągu kolejnych miesięcy określić formułę realizacji projektu i jego koszt dla samorządów.
Epidemia spowoduje, że budżety gmin OMGGS będą znacząco niższe niż obecnie. Tym niemniej 14 samorządów metropolii podjęło decyzję o kontynuacji prac nad projektem. Przyłączeniem do projektu zainteresowane są również Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański.

Formuła zamówień publicznych, jaką jest dialog konkurencyjny, pozwoli określić, na ile realizacja takiego projektu jak Mevo jest w dalszym ciągu możliwa, zarówno pod względem kosztów, jak i możliwości przedsiębiorców, dotychczas ściśle uzależnionych od międzynarodowych łańcuchów dostaw. Decyzje o rozpoczynaniu kolejnych projektów będą coraz trudniejsze, jednak promocja ruchu rowerowego i transportu zbiorowego zamiast korzystania z samochodów pozostaje dla metropolii priorytetem. Dialog konkurencyjny pozwoli w ciągu kolejnych miesięcy zweryfikować, czy istnieją firmy mogące ten projekt zrealizować, jeżeli tak – to w jakiej formie oraz czy nasze samorządy będzie na niego stać – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

O przyszłości Mevo będziemy rozmawiać w dwuetapowej procedurze dialogu konkurencyjnego. W pierwszym etapie wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu. Do rozmów mogą zgłosić się firmy, które wykażą m.in. doświadczenie w zarządzaniu systemami współdzielonymi oraz średni przychód netto z ostatnich 3 lat nie mniejszym niż 3 mln zł. Do dalszych rozmów zostanie zakwalifikowanych od trzech do pięciu firm, które otrzymają najwięcej punktów w kryteriach selekcji. Punktowany będzie każdy rok doświadczenia w operowaniu systemami bezobsługowych wypożyczalni pojazdów, posiadanie systemów z rowerami elektrycznymi, a także posiadanie systemu bezstacyjnego z przynajmniej 200 pojazdami wyposażonymi w GPS.

Zgodnie z harmonogramem, rozmowy z wybranymi firmami mogą rozpocząć się w połowie maja. Obecnie w związku z zagrożeniem koronawirusem, niemożliwe są bezpośrednie spotkania. Nie wiemy ile taki stan jeszcze potrwa, dlatego dopuszczamy możliwość spotkań w formie wideokonferencji – dodaje Michał Glaser.

W trakcie rozmów komisja przetargowa razem z wykonawcami opracowuje rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom oraz wymaganiom użytkowników i samorządów. Dokładne opisanie przedmiotu zamówienia następuje dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami. Następnie potencjalni operatorzy składają swoje oferty.

Nowy system ma składać się z min. 4 tys. rowerów z czego min. 25% mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii. Umowa ma zostać podpisana na 4 lata.

Szczegóły: https://www.metropoliagdansk.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-dialogu-konkurencyjnym/dialog-konkurencyjny-omggsdk012020-pnuruchomienie-zarzadzanie-i-eksploatacja-systemu-roweru-metropolitalnego/

System roweru metropolitalnego Mevo obejmuje 14 gmin OMGGS (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a kolejne już zgłaszają chęć dołączenia do projektu (Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański). Od 26 marca do 28 października 2019 r. – ponad 160 tys. zarejestrowanych użytkowników, wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony razy. Mevo było najbardziej popularnym systemem roweru publicznego w kraju. Przez ostatnie miesiące – po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu operatorowi – zespół ds. Mevo, składający się z oficerów rowerowych oraz specjalistów od zamówień publicznych, rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu w trakcie dialogu technicznego. Zebrane informacje i analizy są podstawą do założeń działania Mevo w kolejnych latach. Ważnym elementem tego procesu są opinie mieszkańców metropolii i użytkowników roweru Mevo.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł125 tabletów trafi do uczniów tczewskich szkół
Następny artykułFabryka Sztuk online – zobacz wystawę “Historia pieniądza”