Transmisja na żywo:

Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 21 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 listopada 2023 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c grudzień 2023 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 30 listopada do
  20 grudnia 2023 r.
 1. Część druga:
 • Przedstawienie protokołu Nr 3/2023 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez zespół  kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie „Funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego
  w Tczewie w latach 2018-2022”,
 • Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2023 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 r.,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033,
  • ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają
   z upływem roku budżetowego 2023,
  • uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2024 r.,
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2034,
 • nadania Pani Kamili Justa-Kowalskiej Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”,
  • nadania Panu Kazimierzowi Homie Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”,
  • nadania Panu Edmundowi Antczakowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”,
  • nadania Panu Adamowi Wendtowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”,
  • nadania Panu Jarosławowi Kukowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.,
  • planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 r.,
  • planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2024 r.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)

Porządek z dnia 7 grudnia br.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOpieka techniczna i ochrona dotycząca sieci LAN / WAN Urzędu Miejskiego w Tczewie, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
Następny artykułŚwiąteczny koncert w Fabryce Sztuk