Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza konkurs poetycko-literacki “Świat wokół mnie” na osobiste wiersze i opowiadania, opisujące odczucia związane z otaczającą rzeczywistością.

Regulamin konkursu poetycko-literackiego                           

Wymogi dotyczące prac konkursowych: autorskie wiersze, opowiadania, opisujące odczucia związane z otaczającą rzeczywistością. Spostrzeganie świata bywa często bardzo zróżnicowane m. in. w zależności od wrażliwości człowieka, dlatego też Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku proponuje ująć swoje odczucia w literackiej formie, by ożyły na teatralnej scenie.       

1. Organizatorem konkursu jest Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Koordynator projektu Maria Banna.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich, bez względu na wiek, by każdy mógł stać się twórcą kultury.

3. Na konkurs należy przesyłać maksymalnie trzy wiersze, bądź jedno opowiadanie do 3500 znaków ze spacjami.

4. Prace wraz z imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora oraz numerem telefonu należy wysyłać na e-mail: mariabanna@wp.pl lub dostarczyć osobiście, w każdą środę, w godz. 12-15, do biura TUTW – Dom Organizacji Pozarządowych w Tczewie, Plac św. Grzegorza 5, pokój 23.

5. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 kwietnia 2023 r.

6. Oceny przysłanych utworów dokona Jury powołane przez organizatora. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.

7. Z utworów, które otrzymają najwyższą punktową ocenę jury, reżyser Piotr Weintz stworzy scenariusz widowiska teatralno-muzycznego. Dla twórców będzie to nagroda, że ich teksty są inspiracją prezentacji artystycznej dla szerokiej publiczności – autorzy zostaną ujęci na plakatach promujących wydarzenie. Otrzymają również  nagrody rzeczowe, które będą wręczone podczas premiery w czerwcu 2023 r.

8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych utworów.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Wraz z przysłanym utworami, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetycko-literackiego „Każdy odczuwa ją inaczej” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie utworów na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania ich w scenariuszu teatralnym oraz innych publikacjach czy mediach, o których zdecyduje organizator”.

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie powyższą klauzulę.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Tczew, Powiatu Tczewskiego oraz  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz realizowany w ramach projektu „Teatr TUTW- aktorzy trzeciego wieku w twórczym działaniu”.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułAktualizacja planu postępowań
Następny artykułUroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie