Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, iż osoby które do tej pory nie złożyły wniosku o świadczenie “dobry start”, tj. 300 zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole w kolejnym roku szkolnym mają czas tylko do 30 listopada 2020 r. na skuteczne złożenie takiego wniosku.

Złożenie wniosku po upływie tego terminu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Ponadto, tut. Ośrodek przypomina, iż z dniem 2020-10-31 upłynął poprzedni okres zasiłkowy, na który ustalone było prawo do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków. Od 1 lipca br. można było składać wnioski o przyznanie świadczeń na kolejny okres zasiłkowy, który rozpoczął się w dnu 2020-11-01. Z uwagi na fakt, iż zasiłki rodzinne oraz dodatki do nich przysługują począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie prawa do tych świadczeń, osoby które do tej pory nie złożyły takiego wniosku mają na to czas do 2020-11-30, aby nie utracić prawa do świadczeń za miesiąc listopad 2020 r.. Złożenie wniosku w kolejnym miesiącu będzie skutkować ustaleniem prawa do świadczeń począwszy od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego.

Wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną, szczegółowa procedura opisana została na stronie https://mops.tczew.pl/ewnioski
  • w skrzynce oddawczej w siedzibie Ośrodka przy ul. 1 Maja 8
  • za pośrednictwem poczty


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRozpoczął się remont Miejskiej Biblioteki Publicznej
Następny artykułUsuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2020