Rusza nadawanie numerów PESEL osobom, które przekroczyły granicę ukraińsko-polską po 23 lutego br.

Od 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. PESEL umożliwia m.in. legalną pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej, korzystanie z usług medycznych i świadczeń rodzinnych, założenie konta w banku.

Ukraińcy, którzy mieszkają na terenie Tczewa, mogą złożyć wypełniony wniosek, wraz ze zdjęciem i niezbędnymi dokumentami, w Urzędzie Miejskim przy ul. 30 Stycznia 1 – pokój numer 6 na parterze.

Formularz wniosku (w wersji dwujęzycznej: ukraińsko-polskiej lub rosyjsko-polskiej) można znaleźć TUTAJ. Można go też dostać bezpośrednio w urzędzie miejskim.

Форму заявки (двомовна: українсько-польська або російсько-польська) можна знайти ТУТ. Ви також можете отримати його безпосередньо в муніципальному управлінні.

We wniosku należy wpisać m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny (jeżeli wnioskodawca go posiada). Aby dodatkowo uzyskać profil zaufany, należy też podać dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu. Profil zaufany gwarantuje dostęp do polskich e-usług, takich jak np. e-recepta. Oprócz tego obywatele Ukrainy będą mogli posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości w aplikacji mObywatel.

Więcej informacji o aplikacji mObywatel i dokumencie Diia.pl na stronie: https://www.gov.pl/mobywatel/ua

Більше інформації про програму mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл) за посиланням: https://www.gov.pl/mobywatel/ua

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL trzeba ponadto okazać dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości. W przypadku osób poniżej 18. roku życia — także dokument potwierdzający urodzenie. Można okazać również dokument, który został unieważniony. W przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby (powyżej 12. roku życia), której dotyczy wniosek. Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie, spełniające takie same wymagania jak do dowodu osobistego.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku — z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana na podstawie oświadczenia. Wniosek w imieniu dziecka może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie możliwości wynikają z ustawy o pomocy Ukraińcom, przyjdź na spotkanie informacyjne w czwartek 17 marca br. o godzinie 17.00 do Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10. / Якщо ви хочете дізнатися, які можливості відкриває Закон про допомогу українцям, приходьте на інформаційну зустріч у четвер, 17 березня о 17.00 до Центру культури та мистецтва в Тчеві за адресою вул. Стефана кардинала Вишинського 10.

Oprac. M. ŚniegulaREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPoranek filmowy dla dzieci przyjazny sensorycznie
Następny artykułHarcerska Orkiestra Dęta dla Ukrainy