Tczew jest w II etapie konkursu „Grunty na medal” – jest to już kolejna X edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 57 ofert. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały trzy najwyższe oceny. 12 czerwca 2023 r. w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbył się II etap konkursu wraz z prezentacją nieruchomości przed komisją konkursową, podczas którego zostały zaprezentowane dwa tereny: Nowe Centrum Tczewa – działka należąca do Gminy Miejskiej Tczew o pow. 4,12 ha przy ul. Tczewskich Saperów (od strony południowej po dawnej jednostce wojskowej) oraz teren o pow. 24,92 ha po dawnych sadach w Bałdowie należący obecnie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z wymogami konkursu obie działki muszą mieć przeznaczenie pod działalność produkcyjną. Z terenu województwa pomorskiego do II etapu zakwalifikowało się jeszcze miasto Pruszcz Gdański i NSZZ Solidarność. Wyniki przeprowadzony audytów w terenie, zostanie wyłonionych 16 terenów – laureatów konkursu Grunt na Medal 2023 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2023 r. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na portalu PAIH www.paih.gov.pl, na stronach internetowych urzędów marszałkowskich oraz instytucji, w których znajdują się Regionalne COI. Warto przypomnieć, że w roku 2011 r. tytuł grunt na medal przypadł już miastu Tczew, za nieruchomość produkcyjną przy ul. Za Dworcem. Cała lista terenów, które zakwalifikowały się do konkursu dostępna jest na: https://www.paih.gov.pl/20230511/kwalifikacja_terenow_do_II_etapu_konkursu_grunt_na_medal_2023

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

DPREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułAkcja charytatywna „Ogród Nadziei 2023”
Następny artykuł16 tczewskich par świętowało jubileusz pożycia małżeńskiego