W ostatnich dniach na stronie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK) pojawiły się dane dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów za 2020 r. Wynika z nich, że w Tczewie w ubiegłym roku miało miejsce 14 zdarzeń drogowych z udziałem osób poruszających się na rowerze, z czego tylko w 3 przypadkach wystąpiły lekkie obrażenia, przy jednoczesnym braku obrażeń ciężkich i śmiertelnych.

Jest to NAJMNIEJSZA liczba zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów od 2014 r., a od 2011 r. – najmniejsza pod względem liczby obrażeń lekkich – w roku tym odnotowano również 3 tego rodzaju incydenty, tj. najmniejszą ich liczbę od 2007 roku. W stosunku do roku 2019 liczba zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów jest mniejsza aż o połowę!

Najbardziej cieszy nas informacja o niewielkiej liczbie (4 na 14 przypadków) zdarzeń, które dotyczyły nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu, w tym od sierpnia do końca 2020 r., nie doszło do ŻADNEGO wypadku z tego powodu.

Ten pozytywny wynik najprawdopodobniej związany jest z okresem trwania kampanii “Kierowco! Ustąp pierwszeństwa!”. Była ona skierowana do kierowców, którzy w momencie przecinania przejazdu dla rowerów, są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa rowerzystom. Od lat główną przyczyną zdarzeń drogowych, w których wina leży po stronie kierowcy, jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (70% zdarzeń), pomimo że przepis wprowadzający tę zasadę wszedł w życie już 10 lat temu.

W ramach kampanii “Kierowco! Ustąp pierwszeństwa!” prowadziliśmy edukację różnymi kanałami: poprzez informację w lokalnych mediach, na billboardach, na Facebooku, wysyłkę ulotek i plakatów do większości średnich i dużych firm w Tczewie, a nawet do warsztatów samochodowych. Zrealizowaliśmy również innowacyjną akcję z wykorzystaniem przyczepki rowerowej, z którą pracownik Tczewskich Kurierów Rowerowych w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego jeździł na najważniejszych drogach rowerowych, przecinając przejazdy rowerowe. Kampania trwała od połowy sierpnia do końca roku.

Dane ze zdarzeń drogowych w kolejnym roku, pozwolą nam określić, czy na znacznie mniejszą liczbę wypadków, miała rzeczywiście wpływ wspomniana kampania.

Podczas analizy danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji za 2020 rok zauważyliśmy kilka prawidłowości.

Sprawcami wypadków drogowych, byli częściej mężczyźni – 10 wypadków, zaś kobiety spowodowały jedynie 3 wypadki. W jednym przypadku płci sprawcy nie podano. Zależność ta jest zgodna z wynikami z ubiegłych lat.

Największy odsetek wypadków pod względem dnia tygodnia, zarejestrowano w poniedziałek, natomiast w odniesieniu do pory roku – w okresie letnim (lipiec-wrzesień)
– 9 na 14 zdarzeń. Jeśli chodzi o porę dnia, zdarzenia występowały najczęściej po godz. 16.00. Zależność ta odpowiada sezonowym szczytom ruchu rowerowego w mieście Tczew i jest zbieżna z danymi dla lat wcześniejszych.

W większości do zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów dochodziło w ciągu dnia (9 na 14), przy dobrych warunkach atmosferycznych (11 na 14). Dane te są porównywalne z wartościami lat poprzednich.

Sprawcami wypadków w 2020 r. byli w liczbie 8 – rowerzyści (z czego do 1 zdarzenia doszło z udziałem drugiego rowerzysty, 1 z udziałem pieszego i 1 bez udziału innych osób), 5 – kierowcy, zaś w 1 przypadku sprawcy nie podano.

W grupie rowerzystów jest to wzrost o 2 zdarzenia w stosunku do roku poprzedniego i tyle samo zdarzeń względem 2018 r., gdy liczba ta również wynosiła 8. Największy odsetek incydentów, do których przyczynili się rowerzyści, miał miejsce w 2016 r. i wynosił 12.

Odmiennie wyniki te przedstawiają się w odniesieniu do kierowców, ponieważ tutaj nastąpił znaczny spadek liczby wypadków od 2019 r., gdy zarejestrowano 20 takich przypadków.

Porównanie danych z roku 2020 wykazuje, że niski poziom 5 wypadków z winy kierowców odnotowano ostatnio w roku 2014! Wtedy też rozpoczęła się tendencja wzrostowa. Czy odwrót tej tendencji utrzyma się w kolejnym roku? Bardzo na to liczymy.

W kategorii wieku dominująca liczba zdarzeń drogowych wśród rowerzystów została odnotowana w przedziałach wiekowych 10-20 oraz 20-30 lat. Z tego względu zachodzi potrzeba prowadzenia dalszej edukacji w szkołach, co pozwoli zwiększyć świadomość zasad bezpiecznego uczestnictwa się w ruchu drogowym.

Jeśli chodzi o wiek kierowców uznanych za winnych wypadkowi, nie zarejestrowano przewagi żadnej kategorii wiekowej.

Czy pandemia Covid-19 miała wpływ na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów?

Należy podkreślić, że ruch rowerowy w 2020 r. w porównaniu z 2019 r., spadł nieznacznie – bo o mniej niż 1%, tak więc jego wielkość nie miała wpływu na spadek zdarzeń drogowych. Ponadto w niektórych miesiącach nastąpił wzrost ruchu rowerowego (styczeń, luty, wrzesień, listopad i grudzień), a w tym okresie (poza wrześniem) nie wystąpiły żadne zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów.

Warto też wspomnieć o spadku przejazdów komunikacją publiczną (prawie o połowę w stosunku do 2019 roku). Najprawdopodobniej część z tych podróży odbyła się samochodem. Biorąc pod uwagę obserwację ruchu w mieście oraz dane z innych miejscowości, ruch samochodowy po wiosennym lockdownie wrócił po poziomu sprzed pandemii Covid-19.

W związku z powyższym zaryzykujemy stwierdzenie, że pandemia nie miała większego znaczenia na liczbę zdarzeń z udziałem rowerzystów.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWydział Spraw Obywatelskich UM – ograniczenia w przyjmowaniu klientów
Następny artykułRuszył II etap budowy stadionu lekkoatletycznego