Szczegóły zamówienia

Typ: usługa
Typ zamówienia: Tryb inny niż otwarte

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk “Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu Miasta Tczewa.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA