Złóż deklarację o źródle ciepła!


1 lipca została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to narzędzie informatyczne służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju.

Deklarację składa właściciel nieruchomości lub zarządca budynku mieszkalnego jak i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Na złożenie deklaracji budynki oddane przed 1 lipca 2021 r. mają czas do 30 czerwca 2022 r. natomiast budynki nowo powstałe w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Deklarację składamy w wersji papierowej do Urzędu Miasta lub Gminy, właściwym zgodnie z lokalizacją budynku. Druki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 oraz ul. 30 Stycznia 1, a także na stronie: www.gunb.gov.pl

Deklarację można złożyć elektronicznie poprzez portal: zone.gunb.gov.pl

Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych oraz miejscem, w którym dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczególnym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. Baza stanowić będzie narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacja budynku.


Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.

Organ nadzorujący bazę CEEB
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42, e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Informacje i materiały: gunb.gov.pl
W przypadku problemów ze złożeniem deklaracji lub jej wypełnieniem można skontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tczewie pod nr telefonów:
58 777 53 41/58 77 59 447/
58 77 59 491/58 77 59 436.

Uchwała antysmogowa w pomorskiem


Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. dotyczy wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


Za wymianę starego kotła jest odpowiedzialny właściciel instalacji. Użytkownik instalacji jest odpowiedzialny za stosowanie paliw dopuszczonych uchwałą. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zakaz stosowania:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych
  • węgla brunatnego
  • mieszanek z wysokim udziałem węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm
  • biomasy stałej o wilgotności > 20 proc.


Można palić w kominku, ale tylko tam, gdzie jest dostęp do sieci ciepłowniczej. Dopuszcza się jedynie okazjonalne używanie kominków, o ile spełniają wymagania w zakresie ekoprojektu, a ich eksploatacja nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących*

Okazjonalne spalanie biomasy odnosi się do faktu, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane kominek nie powinien być podstawowym źródłem ciepła. W kontekście uchwały antysmogowej decydującym kryterium jest klasa urządzenia oraz brak uciążliwości na terenach sąsiadujących.

Informacje: pomorskie.eu/polityka-antysmogowa
Kontakt: powietrze@pomorskie.eu

Wyszukiwarka EkoDotacji


Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, by dowiedzieć się, jakie rodzaje wsparcia dla danej inwestycji są obecnie oferowane.


Wyszukiwarka EkoDotacji będzie aktualizowana na bieżąco. Za jej pośrednictwem operatorzy programów sami mogą również przesyłać KOZK swoje oferty. Korzystanie z wyszukiwarki oraz umieszczanie w niej ofert jest bezpłatne.


Informacje: ekodotacje

Opracował: Krystian Jendrzejewski/Dom Przedsiębiorcy w TczewieREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKonkurs o Kardynale Wyszyńskim
Następny artykułNowa sygnalizacja świetlna ułatwi przejazd ul. Wojska Polskiego