Centrum Wspierania Rodziny – czas na wyposażenie

150

Zakończone zostały prace budowlane w kamienicy przy ul. Podgórnej 8. Już w przyszłym roku w Centrum Wspierania Rodziny wsparcie  znajdą osoby doświadczające pomocy.

W budynku zostaną zaadaptowane dwa pomieszczenia mieszkalne dla osób wymagających pomocy. Pomieszczenia te będą  pełnić funkcję tymczasowego, bezpłatnego schronienia dla osób doświadczających przemocy oraz wymagających wsparcia w związku z sytuacją kryzysową.

Dodatkowo, powstanie pomieszczenie do prowadzenia wsparcia (np. przez psychologa oraz pracownika socjalnego) dla osób będących w kryzysie. Pomieszczenie to będzie też wykorzystywane do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym zadań prowadzonych przez Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy oraz do prowadzenia działań w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Koszt wykonania prac budowlanych to ok. 860 tys. zł. Do końca grudnia potrwa wyposażanie obiektu.

Inwestycja jest dofinansowana z funduszy unijnych i realizowana w ramach projektu pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułEwidencja szkół i placówek niepublicznych
Następny artykułKorekta rozkładów jazdy – od 12 grudnia