Od 16 sierpnia do 12 września potrwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2024 r. Do wyboru mamy 11 projektów dużych i 6 małych.

Głosować można papierowo lub elektronicznie. Każdy z mieszkańców Tczewa ma prawo głosować na jeden projekt duży i jeden mały.

Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2024 r.

Projekty duże, poddane pod głosowanie:

 1. “Utworzenie alternatywnego dojazdu do budynków przy ulicy Andersena wraz z rozbudową istniejącego parkingu”
 2. “Dedykowane boisko do gry w kręgle fińskie (Mölkky) oraz bule”, ul. Warsztatowa
 3. “Rozszerzenie monitoringu na ulicy Jedności Narodu”
 4. “Wymiana wszystkich urządzeń zabawowych na nowe na Niecce przy ulicy Jedności Narodu”
 5. “Dog Park na Jedności”
 6. “Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Wł. Jurgo”
 7. “Miejsca parkingowe wzdłuż działki nr 287 obr.5 wraz z chodnikiem”
 8. “Projekt i budowa oświetlenia na ulicy Romana Klima”
 9. “Ścieżka przyrodnicza Natura 2000 – odbudowa”
 10. “Montaż modułowego szaletu miejskiego – poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej”
 11. “Doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia rekreacyjno-edukacyjne na Górkach I i Górkach II”

Projekty małe poddane pod głosowanie:

 1. “Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Sychty”
 2. “Plaża na trawie na Tczewskim Bulwarze”
 3. “Eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Saperskiej z ul. Wojska Polskiego”
 4. “Siłownia dla seniorów na Jedności Narodu”
 5. “Poprawa bezpieczeństwa pieszych przez montaż progów zwalniających typu wyspa na ul. Henryka Sienkiewicza”
 6. “Rabata całoroczna przy ulicy Jurgo”

Szczegółowe informacje nt. projektów: www.bo.tczew.pl

Jak głosować:

Do udziału w głosowaniu na projekty uprawnieni są wszyscy mieszkańcy.

Uprawnienie  do głosowania  ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Tczewie.

Mieszkańcy, którzy nie są zameldowani w Tczewie, mogą zostać dołączeni do listy osób uprawnionych do głosowania na podstawie oświadczenia (patrz: www.bo.tczew.pl). Oświadczenie należy złożyć osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Biurze Obsługi Klienta w terminie do ostatniego dnia głosowania.

Głosowanie osobiście odbywa się po uprzednim okazaniu przez mieszkańca głosującego dokumentu pozwalającego na identyfikację tożsamości osoby głosującej: dowodu osobistego, a w przypadku osoby małoletniej – po okazaniu przez opiekuna prawnego swojego dowodu osobistego.

Głosowanie osobiście w przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami nieposiadającymi numeru PESEL odbywa się po uprzednim okazaniu dokumentu podróży, np. paszportu, dokumentu tożsamości wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

Karta do głosowania w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Biurze Obsługi Klienta lub można pobrać ze strony internetowej: www.bo.tczew.pl.

Głosowanie elektroniczne odbywa się za pomocą interaktywnego formularza, udostępnionego na stronie internetowej: https://bo.tczew.pl/budzet-obywatelski/glosowanie/REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDrużyna z Tczewa na Mistrzostwach Świata w Mölkky
Następny artykułSeniorze! Opiekunie seniora! Nie dajcie się oszukać! Weźcie udział w szkoleniu