Zakończyła się ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2023 r.

Do Budżetu Obywatelskiego 2023 wpłynęło łącznie 29 projektów. Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Kolejnym etapem była ocena merytoryczna, która pomyślnie  przeszło 16 projektów dużych (szacowana wartość do 250 tys. zł) oraz 5 projektów małych (do 25 tys. zł). 8 projektów zostało odrzuconych. Ocena merytoryczna dotyczyła m.in. kosztów inwestycji, czasu i możliwości technicznych realizacji projektów, zgodności z obowiązującymi przepisami.

Pozytywnie zweryfikowane zostały następujące projekty:

DUŻE:

1.Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie, w pobliżu budynku Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych CAON;

2. Zagospodarowanie terenu wzdłuż deptaku przy Sądzie w nowe rośliny i łąki kwiatowe;

3. Aktywne przejścia dla pieszych na ul. Jedności Narodu i ul. Saperskiej jako bezpieczna droga do szkoły;

4. Wymiana i doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i siłownie plenerowe na os. Garnuszewskiego;

5. Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny;

6. Siłownia Street Workout Czyżykowo

7. Otwarta wiata plenerowa-parkrun Tczew

8. Montaż modułowego szaletu miejskiego -poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej;

9. Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H. Hass, ul. Harcerskiej

10. Frajda-plac zabaw dla maluchów-modernizacja Skweru Konstytucji 3 Maja;

11. Ścieżka przyrodnicza Natura 2000-odbudowa

12. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty;

13. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo

14. Tężnia solankowa

15. Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw na terenie miasta. (Czyżykowo, Stare Miasto, Zatorze)

16. Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw oraz siłowni pod chmurką na terenie miasta (Górki, Nowe Miasto, Suchostrzygi).

MAŁE:

1.Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu;

2.Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej;

3.Zadrzewienie placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim;

4.Zadrzewienie niecki czyżykowskiej;

5.Założenie zielone-nasadzenie niskich drzewek, krzewów i kompozycji kwiatowych – byliny i inne. W ramach małej infrastruktury – ławeczki, kosz.

Do 8 lipca dowiemy się, kiedy przeprowadzone zostanie głosowanie, a ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do końca września. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2023 r. Ich łączny koszt to 1 mln zł.

Budżet Obywatelski Tczewa jest realizowany od 2014 r.

Listę wszystkich projektów, również tych niezakwalifikowanych do głosowania publikujemy na stronie www.bo.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDamian Piskorski sekretarzem miasta Tczewa
Następny artykułZa brak deklaracji grozi grzywna – złóż deklarację dot. źródła ciepła