„Aktywna tablica” w tczewskich szkołach

151

W 2021 r. wsparcie finansowe w maksymalnej kwocie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” otrzymały dwie szkoły podstawowe podlegające Gminie Miejskiej Tczew:

– Szkoła Podstawowa nr 5 – kwota dofinansowania 35 000 zł

– Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi – kwota dofinansowania 35 000 zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów  i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Środki, o których mowa przeznaczone zostaną na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia np. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji oraz dla uczniów  z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym z dysleksją) czy terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 roku.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKoncert z Gwiazdą – Ewa Bem i Harcerska Orkiestra Dęta
Następny artykułPrzedświąteczny handel i kolędowanie