Debata na temat przyszłorocznego budżetu Tczewa odbyła się 7 grudnia. Mieszkańcy mogli w niej uczestniczyć osobiście lub śledzić za pośrednictwem Internetu. Podczas spotkania przedstawione zostały planowane dochody i wydatki budżetu miasta, w tym inwestycje, które zamierzamy realizować w 2024 r.

Założenia przyszłorocznego budżetu omówiła Helena Kullas, skarbnik miasta.

Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada:

–  dochody w wysokości 318 779 953 zł

– wydatki w wysokości: 334 146 892 zł, w tym

wydatki bieżące: 311 989 352 zł

wydatki majątkowe: 22 157 540 zł.

Deficyt budżetowy wyniesie 15,4 mln zł. Zadłużenie miasta szacowane jest na 71 mln zł czyli 22,7 proc. Ogólnej kwoty dochodów, co, jak zapewniła skarbnik miasta, jest poziomem bezpiecznym.

Plany inwestycyjne miasta omówił wiceprezydent Adam Burczyk. Na zadania inwestycyjne w 2024 r. zaplanowano ok. 22  mln zł.

Wśród planowanych inwestycji są m.in.:

INWESTYCJE KOMUNALNE

– pierwszy etap robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzonych w zabytkowym wiatraku

– pierwszy etap  kompleksowej termomodernizacji budynku CKiS

– zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej – II etap

– kontynuacja modernizacji oświetlenia miasta

– budowa naświetlaczy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu al. Kociewskiej i ul. Jagiellońskiej

– zakup śmieciarki do opróżniania koszy przy ciągach pieszo-rowerowych i zatokach autobusowych

– kontynuacja budowy oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych wprowadzonych do Kanału Młyńskiego

– budowa kolumbarium i zagospodarowanie terenu wokół niego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej

– zakup wiat przystankowych

– przystosowanie zasilania terenu pod imprezy plenerowe na Bulwarze Nadwiślańskim do zasilania z agregatu

– wykonanie dokumentacji projektowej renowacji stawu retencyjnego przy ul. 30 Stycznia wraz z budową odcinka kolektora deszczowego i zagospodarowania przestrzeni

– wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych murów obronnych przy ul. Wodnej i Podgórnej

REKREACJA

– rozbudowa placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim

– zakończenie przebudowy placu zabaw przy ul. Jurgo, H. Hass, Harcerskiej – etap II

– Zielona Strefa

– zakup urządzeń zabawowych na miejskie place zabaw

– rewitalizacja Parku Miejskiego

INWESTYCJE DROGOWE

– przebudowa ul. Królowej Marysieńki

– budowa parkingu naziemnego przy ul. Saperskiej

– przebudowa drogi wraz z budowa drogi rowerowej – ul. Pomorska

– przebudowa ul. Kossaka

– przebudowa ul. Mieszka I

– wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej przy ul. Kasztanowej

– wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Kochanowskiego

AKTYWNY TCZEW

– budowa basenu przyszkolnego

– przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego basenowego przy ul. Wojska Polskiego

– budowa wodnego placu zabaw na terenie niecki czyżykowskiej.

BUDŻET OBYWATELSKI

– doposażenie istniejących placów zabaw na Os. Górki I i II

– boisko do gry w kręgle fińskie oraz bule

– plaża na trawie na Bulwarze Nadwiślańskim

– tężnia solankowa

– rabata całoroczna przy ul. Jurgo

– rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty

– poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż progów (wysp) przy ul. Sienkiewicza

– zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo

– siłownia dla seniora przy ul. Jedności Narodu

– ścieżka przyrodnicza Natura-2000 – odbudowa

– dog park przy ul. Jedności  Narodu

– eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ul. Saperskiej z ul. Wojska Polskiego

INWESTYCJE OŚWIATOWE

– przebudowa pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 4

– budowa instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu nr 8

– dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymogów przeciwpożarowych.

Debatę można obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=yyJEj8pfhec

Budżet będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miasta, 21 grudnia br.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFundusze unijne – bezpłatne konsultacje! – 15 grudnia
Następny artykułVI Powiatowy Festiwal Zdrowia „Żyj zdrowo i bez nałogów” już za nami!