Zachęcamy rodziców tczewskich 10-latków, aby zapisywali dzieci na profilaktyczne badania wzroku, finansowane przez Samorząd Miasta Tczewa.

Analiza danych zachorowań pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że wśród dzieci do 18 roku życia zamieszkujących na terenie Tczewa występuje wysoki wskaźnik zachorowań związanych z zaburzeniem widzenia (306 dziewczynek i 279 chłopców).

W związku z tym przeprowadzono szerszą diagnozę danych na podstawie, których przygotowano program polityki zdrowotnej pn.”Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew”.  Program został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji.

25 maja br. Rada Miejska w Tczewie przyjęła Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na lata 2023-2025.

Program obejmuje następujące działania organizacyjno-edukacyjne:

 • opracowanie merytoryczne, zaprojektowanie graficzne oraz druk plakatów, ulotek
  i materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz ich rozpowszechnienie;
 • edukacja zdrowotna uczestnika Programu i rodzica lub opiekuna prawnego podczas wizyty;
 • przygotowanie merytoryczne testu wiedzy przed i po edukacji oraz jego przeprowadzenie;
 • przeprowadzonego testu przesiewowego oraz konsultacja okulistyczna;
 • ewaluacja programu.

Test przesiewowy będzie obejmował

 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży;
 • badanie widzenia barw;
 • badanie ustawienia gałek ocznych;
 • test naprzemiennego zasłaniania gałek ocznych;
 • badanie wzroku za pomocą specjalistycznych urządzeń

Na realizację programu zabezpieczono kwotę 60.000 zł na każdy rok. Planowana liczba dzieci, która będzie mogła skorzystać z udziału w  Programie w 2023 roku wynosi 555.

Realizatorem programu jest Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k w Tczewie ul. 30 Stycznia 55 (tel. 58 5303077) i tam można zgłaszać dzieci na badania.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł„Na skrzydłach wolności” Koncert dla Mieszkańców z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Progress – 11 listopada
Następny artykułFundusze unijne – bezpłatne konsultacje!