Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, inicjatyw, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną w 2023 r. Nagrody w 5 kategoriach zostaną wręczone podczas Gali Wolontariatu Powiatu Tczewskiego, której gospodarzem będzie Gmina Morzeszczyn.

Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.

W tym roku przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach:
1. Grupa Wolontariuszy i Wolontariusz Roku
2. Inicjatywa społeczna Roku
3. Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom
4. Animator Roku
5. Firma przyjazna społeczności lokalnej

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie tczewskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 27 listopada 2023 r.

Kandydatki i kandydatów do nagród należy zgłaszać poprzez formularz dostępny pod adresem: www.bit.ly/3EjKwjt


Dla każdej kandydatury należy wypełnić osobny formularz oraz załączyć minimum 2 zdjęcia z akcji. Nominowani do konkursu kandydaci i kandydatki swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

Ocenie nominowanych kandydatek i kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach. Kapituła składająca się z osób nagrodzonych w ubiegłym roku oraz przedstawicieli Starosty Tczewskiego i Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego wybierze laureatów konkursu. Wręczenie nagród laureatom za roku 2023 odbędzie się w czwartek, 7 grudnia br., o godz. 18:00 w czasie dedykowanej gali, która odbędzie się w Morzeszczynie.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu TczewskiegoREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKoniec REKORDOWEJ 7 edycji konkursu ROWEREM DO PRACY
Następny artykułWystawa fotograficzna Ireneusza Jędrucha – 9 listopada