Transmisja na żywo:

Porządek obrad LX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 31 sierpnia o godz. 10.00.

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 29 czerwca 2023 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za lipiec i sierpień 2023 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 29 czerwca do
  30 sierpnia 2023 r.
 1. Część druga:
 • Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2023 rok.
 • Przedstawienie protokołu Nr 2/2023 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie „ Funkcjonowania Straży Miejskiej  w Tczewie w latach  2018 – 2022”.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie  na ławnika,

     9.2  uchylenia uchwały XLVII/405/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,

      9.3  ustalenia wysokości diet dla radnych

      9.4 ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu, obowiązujących w   komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miejską Tczew

      9.5 ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania,

      9.6 ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej  Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych

       9.7  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 ro

       9.8  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033

10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.

11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł31 sierpnia upływa termin przystąpienia do programu płatności bezpośrednich na lata 2023-2027
Następny artykułMały Festiwal Ty i Ja odbywający się w ramach 20. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja – 7 września