Kwalifikacja wojskowa – od 19 lutego do 20 marca

307

Powiatowa Komisja Lekarska w Tczewie mieści się przy ul. Sobieskiego 10, w pomieszczeniach Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie, pracuje od 19 lutego do 20 marca 2024 r. w godz. 8.00-16.00. Powiatowa Komisja Lekarska w Tczewie przyjmuje wezwane osoby z terenu Miasta Tczewa w dniach 19 lutego do 1 marca 2024 r. Kobiety będą przyjmowane 20 marca 2024 r.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. dotyczy:

 • mężczyzn urodzonych w 2005 roku (tzw. rocznik podstawowy),
 • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
 • do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które w latach 2022-2023:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B-12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożył wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
 • do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 2000-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny. Chodzi o kierunki: lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej, ratownictwa medycznego.
 • do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej  do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się również osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWsparcie Twojej Firmy – PUP zaprasza na spotkanie
Następny artykułWystawa o Kamili Justa-Kowalskiej, pt. “Marzenia na haczyku”