Komunikat Starosty Tczewskiego z dnia 26.06.2023 r.: W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że od dnia 1 lipca 2023 r. na terenie powiatu tczewskiego przestaje obowiązywać system hybrydowy udzielania nieodpłatnych porad prawnych i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od tego dnia udzielanie porad prawnych, świadczenie poradnictwa obywatelskiego oraz mediacja, odbywać się będzie osobiście w punktach.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, o których mowa w art. 8 ust.8 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą korzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby te składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4. ust. 2 ww. ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

W celu ustalenia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji proszę o kontakt pod nr tel. 58 77 34 912 lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/pomorskie/tczewski.

O wszelkich zmianach w sposobie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tczewskim, będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej: https://www.powiat.tczew.pl/ oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Starostwo Powiatowe w TczewieREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułGrand Prix Tczewa w Tenisie ziemnym – I Turniej
Następny artykułObóz Fundacji Uważni – mindfulness joga – trwa nabór