14-Halina-i-Ryszard-Lesniewscy

15-Elzbieta-i-Kazimierz-Urbanowscy
17-Teresa-i-Mieczyslaw-Sadeccy

Numer infolinii, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 801 800 103, 58 760 72 40, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content