2022-12-28 Metropolia jest okey Immortal Onion

2023-01-16 Artystyczne Ferie z CKiS – palakt
16715333059731

Numer infolinii oraz SMS, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 797 301 400, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content