wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Jodłowej 6 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Termin realizacji:
poniedziałek, 28.08.2017

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Jodłowej 6 w Tczewie

Przedmiot zamówienia odnośnie w/w inwestycji obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1. ARCHITEKTURA: a) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, b) wykonanie drenażu opaskowego, c) wymiana utwardzenia chodnika oraz opaski wokół budynku, d) wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, e) wykonanie pokrycia stropodachu głównego wraz z ociepleniem, f) wykonanie pokrycia stropodachu nad wejściem głównym wraz z ociepleniem, g) wykonanie ocieplenia stropodachu nad piwnicą, h) wymiana okien drewnianych, i) wymiana drzwi zewnętrznych, j) wstawienie parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, k) wymiana płytek zewnętrznych na schodach wejściowych i podjeździe wraz z poszerzeniem podjazdu (część przy elewacji). 2. BRANŻA SANITARNA: a) wykonanie instalacji drenażu opaskowego prowadzonego wzdłuż ścian budynku, b) montaż instalacji solarnej (kolektory słoneczne) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, c) przebudowa i adaptacja instalacji wodociągowej, d) montaż sterowania tygodniowego dla pompy cyrkulacyjnej, e) modernizacja instalacji C.O. (wymiana starych grzejników żeberkowych, rurowych oraz faviera), f) zaizolowanie przewodów rozprowadzających C.O., g) wymiana starego sterownika w węźle cieplnym, h) montaż osłon na grzejnikach w obiekcie zgodnie z wymogami paragrafu 302 punkt 3 warunków technicznych (WT 2016). 3. BRANŻA ELEKTRYCZNA: a) wykonanie instalacji zasilania urządzeń solarnych, b)wykonanie instalacji uziemiającej dla potrzeb pomieszczenia istniejącego węzła cieplnego, c) montaż tablicy solarnej wraz z podłączeniem, d) demontaż oraz wykonanie instalacji odgromowych.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 113.5 KB, ilość pobrań: 394] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.32 MB, ilość pobrań: 541] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 17.9 MB, ilość pobrań: 482] 4-Pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.doc [rozmiar: 194 KB, ilość pobrań: 368] 5- Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 214.5 KB, ilość pobrań: 101] 6-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 23.23 KB, ilość pobrań: 389] 7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.37 KB, ilość pobrań: 366]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności