wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego ciągów komunikacyjnych w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Termin realizacji:
piątek, 13.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie sieci kamer monitoringu wizyjnego składającego się z tzw. zestawów głównych oraz zestawów pośredniczących połączonych w sieć. Rezultatem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskich szkół w określonym w projekcie obszarze oraz archiwizacja obrazu tego obszaru i jego podgląd w zasobach sieci Monitoringu Miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.52 KB, ilość pobrań: 304] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 3.19 MB, ilość pobrań: 142] 3-Zmiana treści SIWZ.pdf [rozmiar: 168.8 KB, ilość pobrań: 94] 4-AKTUALNY FORMULARZ OFERTY.docx [rozmiar: 22.07 KB, ilość pobrań: 20] 5-Aktualny wzór umowy.docx [rozmiar: 29.64 KB, ilość pobrań: 74] 6-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 14.73 KB, ilość pobrań: 77] 7-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 21.78 KB, ilość pobrań: 47] 8-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 19.72 KB, ilość pobrań: 110] 9-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.04 KB, ilość pobrań: 60]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności