wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6  w Tczewie. Modernizacja/remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie dotyczy wymiany całości instalacji zasilającej na wszystkich kondygnacjach budynku szkoły wraz z doborem oświetlenia, rozdzielni, zabezpieczeń i detali wyposażenia stanowiących składowe nowej instalacji zasilania. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1) ZASILANIE:  a) wymiana rozdzielni głównej i głównego włącznika zasilania GWZ; b) wymiana rozdzielni pośrednich RP - piętra I + II; c) wymiana przewodów i gniazd zasilania - parter; d) wymiana przewodów i gniazd zasilania - I piętro; e) wymiana przewodów i gniazd zasilania - II piętro; f) wymiana elektrozaczepu pokoju nauczycielskiego; g) pomiary i badania instalacji zasilającej piętra 0 - II; h) prace porządkowe i pomocnicze; 2) OŚWIETLENIE: a) wymiana opraw oświetleniowych - parter; b) wymiana przewodów instalacji oświetlenia - parter; c) wymiana opraw oświetleniowych - I piętro; d) wymiana przewodów instalacji oświetlenia - I piętro; e) wymiana opraw oświetleniowych - II piętro; f) wymiana przewodów instalacji oświetlenia - II piętro; g) wykonanie oświetlenia awaryjnego - wszystkie piętra; 3) INSTALACJA STRUKTURALNA: a) szafa typu RACK z wyposażeniem, konfiguracją i pomiarami; b) okablowanie strukturalne. Przedmiot zamówienia nie dotyczy wykonania instalacji nagłaśniającej (radiowęzła) oraz zabezpieczenia przed włamaniem do serwerowni.      W projekcie podane nazwy własne służą jedynie i wyłącznie dla określenia standardu wykonania. Wykonawca powinien zapoznać się z istniejącym układem zasilania w Gimnazjum Nr 2 w kontekście wyłączania przeciwpożarowego prądu.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 28.86 KB, ilość pobrań: 445]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.15 MB, ilość pobrań: 462]
3. Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 6.28 MB, ilość pobrań: 401]
4. Unieważnienie postępowania.doc [rozmiar: 203.5 KB, ilość pobrań: 409]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013