wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa oświetlenia oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

czwartek, 31.10.2019

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie, zgodnie z projektem „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc parkingowych przy ul. Retmańskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim”. Obejmuje ona rejon ul. Czatkowskiej, Retmańskiej, Kanał Młyński; działka nr 22, 23, 46, 28/64 obręb 2. Przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym pod nazwą: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc parkingowych przy ul. Retmańskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim”. W ramach opisu przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji wszystkich elementów ujętych w projekcie budowlanym. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na dwie części obejmujące swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: Część nr 1: budowa oświetlenia przy ul. Retmańskiej w Tczewie - (roboty elektroenergetyczne). Część nr 2: budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie - (roboty ogólnobudowlane). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 34.35 KB, ilość pobrań: 563]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.28 MB, ilość pobrań: 182]
3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 10.83 MB, ilość pobrań: 189]
4-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 234 KB, ilość pobrań: 62]
5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 40.51 KB, ilość pobrań: 123]
6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.83 KB, ilość pobrań: 94]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013