Zgodnie z uchwałą NR XLI/336/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 lutego 2014 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części położone na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa (kliknij i sprawdź obszar) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych – Działalność gospodarcza związana z prowadzeniem działalności gastronomicznej to działalność sklasyfikowana w sekcji I PKD (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z późn. zm). Zwolnienie, o którym mowa powyżej, przysługuje na okres do 36 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a dla podmiotów które już prowadzą działalność gospodarczą – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Ze zwolnienia można skorzystać do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jej przepisów w 6- miesięcznym okresie przejściowym od daty jej wygaśnięcia.

Cała treść uchwały dostępna jest pod adresem:
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/1126/akt.pdf

Szczegóły związane z procedurą przyznania ulgi znajdziesz na:
https://www.bip.tczew.pl/sprawy/2012/zwolnienie_z_podatku_od_nieruchomosci_w_ramach_pomocy_de_minimis

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7:30 – 15:30; czwartek – w godz. 7:30 – 16:30; piątek – w godz. 7:30 – 14:30

Komórka odpowiedzialna:

  • podatek od nieruchomości od osób fizycznych :

PARTER: pokój nr 13 (tel. 58/77-59-328), nr 14 (tel.58/77-59-334, 58/77-59-402) i nr 15, (tel.58/ 77- 59-374, 58/77- 59- 398)

  • podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych : PARTER : pokój nr 2 tel. 58/77-59-335


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZwolnienie w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji
Następny artykułDworek Piotrowo