wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót ujęty w projekcie budowlanym pod nazwą: „Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie”. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 2.1 modernizację części istniejącej dwutorowej bieżni dookólnej wraz z jej poszerzeniem o bieżnię prostą, dwutorową na dystansie 60m – tak, aby powstała nowa bieżnia czterotorowa na dystansie 60m ze startem i metą: 1) roboty przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); 2) wykonanie koryta na całej szerokości bieżni, na głębokość ok. 60cm; 3) montaż betonowych obrzeży: a) wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej; b) obramowanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm; 4) wykonanie warstw podbudowy bieżni (podbudowa przepuszczalna): a) ułożenie geowłókniny separacyjnej (na gruncie rodzimym); b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 30cm; c) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego gr. 15cm; d) wykonanie warstwy klinującej z kruszywa łamanego gr. 5cm; 5) wykonanie warstw nawierzchni bieżni (nawierzchnia poliuretanowa – warstwowa – typu natrysk): a) wykonanie warstwy stabilizującej typu ET, gr. minimum 35,0 mm; b) wykonanie warstwy elastycznej (nośnej) z granulatu SBR, gr. 10,0-11,0 mm; c) wykonanie (metodą wysokociśnieniowego natrysku) warstwy użytkowej (wierzchniej) z mieszaniny poliuretanu oraz kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,00 – 3,00 mm; 6) uporządkowanie i pielęgnacja terenu robót (uzupełnienie ziemi humusowej, posianie trawy, wykonanie nasadzeń – przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego). 2.2 przebudowę rzutni do pchnięcia kulą: 1) roboty rozbiórkowe (demontaż elementów rzutni istniejącej), zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); 2) wykonanie koryta w miejscu koła rzutów o głębokości około 60,0 cm; 3) wykonanie koryta w miejscu sektora rzutów o głębokości około 50,0 cm; 4) montaż nowych obrzeży; 5) montaż elementów systemowych (próg, obręcz stalowa itd.); 6) wykonanie warstw podbudowy koła rzutów: a) geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym; b) warstwa odsączająca z piasku gr. 30,0 cm; c) warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego gr. 15,0 cm; d) warstwa klinująca z kruszywa łamanego gr. 5,0 cm; 7) wykonanie warstw nawierzchni koła rzutów: a) wykonanie warstwy stabilizującej typu ET, gr. minimum 35,0 mm; b) wykonanie warstwy elastycznej (nośnej) z granulatu SBR, gr. 10,0-11,0 mm; c) wykonanie (metodą wysokociśnieniowego natrysku) warstwy użytkowej (wierzchniej) z mieszaniny poliuretanu oraz kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,00 – 3,00 mm; 8) wykonanie warstw podbudowy sektora rzutów: a) geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym; b) warstwa odsączająca z piasku gr. 20,0 cm; c) warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego gr. 15,0 cm; d) warstwa klinująca z kruszywa kamiennego gr. 8,0 cm; 9) wykonanie warstw nawierzchni sektora rzutów: a) wykonanie warstwy użytkowej (wierzchniej) z cegły mielonej z gliną i wapnem gr. 5,0 cm; 10) uporządkowanie i pielęgnacja terenu robót (uzupełnienie ziemi humusowej, posianie trawy, wykonanie nasadzeń – przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego).

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.4 KB, ilość pobrań: 699] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.21 MB, ilość pobrań: 188] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 1.44 MB, ilość pobrań: 162] 4-Pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią.doc [rozmiar: 210.5 KB, ilość pobrań: 142] 5-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 24.42 KB, ilość pobrań: 83] 6-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 22 KB, ilość pobrań: 156] 7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.49 KB, ilość pobrań: 115]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności