wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Przebudowa Centrum Wspierania Rodziny FIS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie, w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rewitalizacja pomieszczeń Forum Inicjatyw Społecznych w budynku, w Tczewie przy ulicy Łaziennej 5. Przedmiot zamówienia odnośnie w/w inwestycji obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1) roboty budowlane: a) przebudowanie wnętrza parteru kamienicy: likwidacja niektórych ścianek działowych oraz budowa nowych z bloczków gazobetonowych; b) wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki; c) wymiana posadzek (wykładzina PCV klejona/zgrzewana); d) wykonanie izolacji poziomej; e) wymiana glazury; f) przygotowanie powierzchni i odmalowanie ścian; g) wykonanie sufitów podwieszanych z płyt karton-gips na rusztach; h) wymianę nawierzchni przed budynkiem na starobruk oraz dwóch wycieraczek; i) wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej: poszerzenie otworów, obróbka po montażu; j) zamontowanie mobilnej ścianki dźwiękochłonnej; 2) roboty sanitarne: a) demontaż armatury sanitarnej, instalacji w-k, grzejników oraz elementów przewodów wentylacyjnych; b) wykonanie bruzd pod nową instalacje w-k, co; c) wykonanie nowej instalacji w-k oraz podejść pod armaturę; d) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji; e) zamurowanie bruzd po instalacjach; f) wykonanie białego montażu, armatury, zlewów oraz grzejników; g) montaż elementów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych; 3) roboty elektryczne: a) demontaż opraw oświetleniowych, łączników podtynkowych, skrzynek i rozdzielaczy oraz projektora cyfrowego z okablowaniem; b) wykonanie bruzd pod instalację elektryczną oraz puszki instalacyjne; c) przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny i oprawy oświetleniowe; d) ułożenie przewodów elektrycznych, puszek instalacyjnych z wyposażeniem; e) montaż listew elektroinstalacyjnych; f) wykonanie krosowania; g) wykonanie pomiarów torów transmisyjnych; h) montaż skrzynek i rozdzielnic wraz z wyposażeniem; i) montaż łączników i przycisków; j) montaż opraw oświetleniowych; k) montaż gniazd instalacyjnych; l) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; m) montaż projektora cyfrowego z okablowaniem. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.68 KB, ilość pobrań: 393] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.38 MB, ilość pobrań: 441] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 15 MB, ilość pobrań: 349] 4 -Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 24.77 KB, ilość pobrań: 82] 5 - Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 24.38 KB, ilość pobrań: 337] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.74 KB, ilość pobrań: 339]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności