wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 23.06.2014
Termin realizacji:
poniedziałek, 01.09.2014

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1 I CZĘŚCI NR 2 Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa, 2) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej oraz piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009, zastosowany piasek winien być płukany bez zawartości części pylastych, iłu i gliny o frakcji od 0,2 - 2 mm o grubości wymaganej PN-EN 1177:2009 stosownie do wysokości swobodnego upadku HIC dla danego urządzenia. Zakres robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmuje również wykonanie robót ziemnych (korytowanie) i ułożenie obrzeży na styku nawierzchni bezpiecznej piaskowej z nawierzchnią trawiastą. 3) demontaż istniejących urządzeń zabawowych, 4) wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna pokazywać rozmieszczenie urządzeń zabawowych wraz z zwymiarowanymi ich strefami bezpieczeństwa oraz podaniem grubości nawierzchni bezpiecznych. Wykonawca dołączy do koncepcji karty techniczne urządzeń wraz z certyfikatami urządzeń. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na następujące (całe) części, tj. część nr 1 i lub część nr 2: Część nr I postępowania (w tym zadanie nr I, II i III): Zadanie I Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 174 na 3 obręb 13 przy ul. Broniewskiego w Tczewie. Wykaz urządzeń zabawowych wraz z charakterystyka materiałową: Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. 1) Zestaw zabawowy - 1 szt. Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym 1-7 lat składający się z następujących elementów: trzy zadaszone wieże o różnych wysokościach podestu, połączone ze sobą torem przeszkód składającym się z przeplotni o skośnym nachyleniu. Zestaw wyposażony jest w zjeżdżalnie, trap wspinaczkowy z liną do platformy wieży, tunel łączący jedną z wież z piaskownicą. Urządzenie o konstrukcji metalowej, o profilu stalowym grubości minimum 3 mm, ocynkowanym i dwukrotnie malowanym proszkowo, podesty, płyta wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, ścianki wykonane z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, dach wykonany z tworzywa kompozytowego, liny stylonowe z rdzeniem metalowym, tunel wykonany z rury polietylenowej PE, wszelkie śruby mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych -nierdzewne. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 2) Piaskownica o wymiarach min. 358 cm x min. 318 cm - 1 szt. Piaskownica o konstrukcji z profili stalowych o profilu gr. minimum 3 mm cynkowanych i dwukrotnie malowanych proszkowo. Ścianki, siedziska wykonane z płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Śruby i mocowania wykonane jako nierdzewne. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 3) Bujak samochód - jednoosobowy - 1 szt. Stal sprężynowa dwukrotnie malowana proszkowo, siedzisko płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowej ocynkowanej ogniowo kotwy zamocowanej w betonowym fundamencie. 4) Bujak konik - dwuosobowy - 1 szt. Stal sprężynowa dwukrotnie malowana proszkowo, siedzisko płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowej ocynkowanej ogniowo kotwy zamocowanej w betonowym fundamencie. 5) Karuzela platformowa - 1szt. Konstrukcja ze stali o profilu gr. minimum 3 mm, cynkowanej dwukrotnie malowanej proszkowo, podest z płyty ryflowanej, aluminiowej, wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych i nierdzewne. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 6) Równoważnia wisząca - 1szt. Konstrukcja ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, belka z drewna impregnowane na działanie warunków atmosferycznych, wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych i nierdzewne. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 7) Huśtawka podwójna - 1 szt. Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem typu deseczka, a drugim siedziskiem typu koszyk. Konstrukcja stalowa o profilu gr. minimum 3 mm, cynkowana dwukrotnie malowana proszkowo. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 8) Huśtawka z siedziskiem typu Bocianie gniazdo - 1 szt. Konstrukcja stalowa o profilu gr. minimum 3 mm, cynkowana dwukrotnie malowana proszkowo, zawiesie huśtawki zamocowane na podwójnym ułożyskowaniu ze stali nierdzewnej, siedzisko typu bocianie gniazdo o śr. min. 105 cm przeznaczone do użytkowania przez kilkoro dzieci jednocześnie, wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym, zawiesia z łańcuchów nierdzewnych lub ocynkowanych ogniowo. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 9) Tablica regulaminowa - 1 szt. Konstrukcja - stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, tablica - blacha cynkowana. 10) Ławka z oparciem - 1szt. 11) Ławka - 1szt. 12) Kosz na śmieci - 1 szt. Wykonawca zdemontuje oraz przekaże Zamawiającemu istniejące nadające się do użytkowania urządzenia zabawowe, a w przypadku nie nadających się do dalszego użytku urządzeń zabawowych dokona ich utylizacji. Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 598 na 4 obręb 13 przy ul. Stanisławskiego w Tczewie. Wykaz urządzeń zabawowych wraz z charakterystyką materiałową: Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. 1) Piaskownica o wymiarach min. 358 cm x min. 318 cm - 1 szt. Piaskownica o konstrukcji z profili stalowych o profilu gr. minimum 3 mm cynkowanych i dwukrotnie malowanych proszkowo. Ścianki, siedziska wykonane z płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Śruby i mocowania wykonane jako nierdzewne. 2) Huśtawka podwójna - 1 szt. Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem typu deseczka, a drugim siedziskiem typu koszyk. Konstrukcja stalowa o profilu gr. minimum 3 mm, cynkowana dwukrotnie malowana proszkowo. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 3) Zestaw sprawnościowy - wielokąt sprawnościowy wielofunkcyjny- 1 szt. Zestaw zawierający takie elementy jak: Przeplotnie linową pionową, drabinkę linową pionową, linę z uchwytami do podciągania, drążek do akrobacji. Konstrukcja urządzenia stalowa o profilu gr. min. 3 mm, cynkowana dwukrotnie malowana proszkowo, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym, wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych i nierdzewne. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 4) Tablica regulaminowa - 1 szt. Konstrukcja - stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, tablica - blacha cynkowana. 5) Ławka - 1szt. 6) Kosz na śmieci - 1szt. Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 208 obręb 6 przy ul. Jedności Narodu w Tczewie. Wykaz urządzeń zabawowych wraz z charakterystyka materiałową: Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. 1) Zestaw zabawowy - 1 szt. Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym 1-7 lat składający się z następujących elementów: trzy zadaszone wieże o różnych wysokościach podestu, połączone ze sobą torem przeszkód składającym się z przeplotni o skośnym nachyleniu. Zestaw wyposażony jest w zjeżdżalnie, trap wspinaczkowy z liną do platformy wieży, tunel łączący jedną z wież z piaskownicą. Urządzenie o konstrukcji metalowej, o profilu stalowym grubości minimum 3 mm, ocynkowanym i dwukrotnie malowanym proszkowo, podesty, płyta wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, ścianki wykonane z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, dach wykonany z tworzywa kompozytowego, liny stylonowe z rdzeniem metalowym, tunel wykonany z rury polietylenowej PE, wszelkie śruby mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych -nierdzewne. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 2) Zestaw sprawnościowy - wielokąt sprawnościowy wielofunkcyjny - 1 szt. Zestaw zawierający takie elementy jak: Przeplotnie linową pionową, drabinkę linową pionową, linę z uchwytami do podciągania, drążek do akrobacji. Konstrukcja urządzenia stalowa o profilu gr. min. 3 mm, cynkowana dwukrotnie malowana proszkowo, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym, wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych i nierdzewne. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 3) Bujak konik - dwuosobowy - 1 szt. Stal sprężynowa dwukrotnie malowana proszkowo, siedzisko płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 4) Karuzela platformowa - 1szt. Konstrukcja ze stali o profilu gr. minimum 3 mm, cynkowanej dwukrotnie malowanej proszkowo, podest z płyty ryflowanej, aluminiowej, wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych i nierdzewne. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 5) Równoważnia wisząca - 1szt. Konstrukcja ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, belka z drewna impregnowane na działanie warunków atmosferycznych, wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych i nierdzewne. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 6) Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt. Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem typu deseczka, a drugim siedziskiem typu koszyk. Konstrukcja stalowa o profilu gr. minimum 3 mm, cynkowana dwukrotnie malowana proszkowo. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 7) Tablica regulaminowa - 1 szt. Konstrukcja - stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, tablica - blacha cynkowana. Mocowanie za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 8) Ławka z oparciem - 3 szt. Mocowanie za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 9) Kosz na śmieci - 1 szt. Wykonawca zdemontuje oraz przekaże Zamawiającemu istniejące a nadające się do użytkowania urządzenia zabawowe, a w przypadku nie nadających się do dalszego użytku urządzeń zabawowych dokona ich utylizacji. Część nr II postępowania (w tym zadanie nr I i II): Zadanie I Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 88 na 85 i 88 na 86 obręb 5 przy ul. Armii Krajowej w Tczewie. Wykaz urządzeń zabawowych wraz z charakterystyką materiałową: Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. 1) Zestaw zabawowy - 1 szt. W skład zestawu wchodzi: wieża zadaszona z platformą, platforma ze zjeżdżalnią ze ślizgiem ślimakowym, ścianka wspinaczkowa, platforma ze zjeżdżalnią ze ślizgiem prostym, ze ścianką wspinaczkową wejściową na platformę w kształcie łukowym, ze schodami wejściowymi na platformę, element sprawnościowy służący do pokonywania odległości w zwisie na rękach, pionowa drabinka metalowa, panele edukacyjne do gry w kółko-krzyżyk i zegar. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, profil o grubości min. 2,2 mm, słupy wykończone poliestrem o grubości powłoki 0,5 mm, łączniki systemu wykonane z aluminium i wykończone jak słupy, podesty, schody, platformy - gotowe elementy ze stali perforowanej gr 2mm, elementy stalowe piaskowane przed nakładaniem tworzywa winylowego (materiał antypoślizgowy) gr. 4mm, elementy montażowe złączne wykonane ze stali nierdzewnej, elementy urządzenia wykonane są z tworzywa o niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV (takie jak: ślizgi, daszki, panele edukacyjne, ścianka wspinaczkowa, ścianka wejściowa na urządzenie), poręcze uchwyty, inne elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 2) Huśtawka wahadłowa podwójna - 1szt. Huśtawka o dwóch siedziskach w tym jednym koszykowym i jednym prostym. Konstrukcja stalowa ocynkowana powlekana tworzywem, elementy wykończenia wykonane z PP barwionego w masie. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 3) Ważka - 1 szt. Konstrukcja stalowa ocynkowana wykończona poliestrem o gr. 0,5 mm powłoki poliestrowej, elementy montażowe złączne wykonane ze stali nierdzewnej, elementy urządzenia wykonane z tworzywa o niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV, poręcze, pochwyty wykonane ze stali ocynkowanej. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 4) Karuzela platformowa - 1 szt. Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i malowanej dwukrotnie proszkowo, podest ze stali nierdzewnej, wypełnienie z blachy ryflowanej. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 5) Bujak konik - 1 szt. Urządzenie zabawowe wykonane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV, 1 punkt podparcia - podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia jedną sprężyną, elementy montażowe/złączne wykonane ze stali nierdzewnej, poręcze, pochwyty wykonane ze stali ocynkowanej wykończone poliestrem o gr. 0,5 mm powłoki. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 6) Ławka - 2 szt. 7) Kosz - 1szt. 8) Tablica informacyjna - 1 szt. Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 360 obręb 5 przy ul. Armii Krajowej w Tczewie. Wykaz urządzeń zabawowych wraz z charakterystyka materiałową: Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176 :2009. 1) Zestaw zabawowy - 1 szt. W skład zestawu wchodzi: wieża zadaszona z platformą, platforma ze zjeżdżalnią ze ślizgiem ślimakowym, ścianka wspinaczkowa, platforma ze zjeżdżalnią ze ślizgiem prostym, ze ścianką wspinaczkową wejściową na platformę w kształcie łukowym, ze schodami wejściowymi na platformę, element sprawnościowy służące do pokonywania odległości w zwisie na rękach, pionowa drabinka metalowa, panele edukacyjne do gry w kółko - krzyżyk i zegar. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, profil o grubości min. 2,2 mm, słupy wykończone poliestrem o grubości powłoki 0,5 mm, łączniki systemu wykonane z aluminium i wykończone jak słupy, podesty, schody, platformy - gotowe elementy ze stali perforowanej gr 2 mm, elementy stalowe piaskowane przed nakładaniem tworzywa winylowego (materiał antypoślizgowy) gr. 4mm, elementy montażowe/złączne wykonane ze stali nierdzewnej, elementy urządzenia wykonane są z tworzywa o niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV (takie jak: ślizgi, daszki, panele edukacyjne, ścianka wspinaczkowa, ścianka wejściowa na urządzenie), poręcze uchwyty, inne elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 2) Huśtawka wahadłowa podwójna - 1szt. Huśtawka o dwóch siedziskach w tym jednym koszykowym i jednym prostym. Konstrukcja stalowa ocynkowana powlekana tworzywem, elementy wykończenia wykonane z PP barwionego w masie. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 3) Karuzela platformowa - 1 szt. Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i malowanej dwukrotnie proszkowo, podest ze stali nierdzewnej, wypełnienie z blachy ryflowanej. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 4) Ścianka wspinaczkowa - 1szt. Urządzenie składające się ze ścianek wspinaczkowych w postaci trzech ramion stykających się górą w jednym punkcie na słupie ustawionym centralnie w stosunku do ścianek. Każde z ramion stanowi skręconą płaszczyznę. Konstrukcja stalowa ocynkowana powlekana tworzywem, elementy ramion do wspinania wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie. Mocowanie urządzenia za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach. 5) Ławka - 2 szt. 6) Kosz - 1szt. 7) Tablica informacyjna - 1 szt. Wykonawca zdemontuje oraz przekaże Zamawiającemu istniejące nadające się do użytkowania urządzenia zabawowe, a w przypadku nie nadających się do dalszego użytku urządzeń zabawowych dokona ich utylizacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.11.12.91-4, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2014.

Załączniki

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności