wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2017-2019

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

piątek, 18.11.2016

Termin realizacji:

wtorek, 31.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2019 poprzez: 1) realizowanie połączeń, 2) bezpłatne zablokowanie połączeń o podwyższonej płatności, z bezpłatną opcją wyłączenia blokady dla wybranych numerów, 3) obsługę linii VOIP, 4) obsługę serwisową centrali i sieci telefonicznych znajdującą się w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie, budynku CED, budynku Domu Przedsiębiorcy, budynku Centrum Monitoringu Miasta. Zakres świadczeń: a) udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności w lokalizacjach wyszczególnionych w Tabeli lokalizacji zakończeń abonenckich samorządowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Tczewie (załącznik nr 5 do SIWZ), b) zachowanie istniejącej numeracji telefonicznej realizowanej na łączach, wg załącznika nr 5 do SIWZ, c) identyfikacja numeru na wszystkich łączach zarówno dla połączeń przychodzących jak i wychodzących, d) Wykonawca zapewni darmowe bilingi usług telefonicznych (możliwość generowania billingów w czasie rzeczywistym, z podziałem na jednostki, grupy numerów oraz pojedyncze numery z dokładnym czasem trwania i kosztem pojedynczych połączeń), e) Wykonawca w uzgodnieniu z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Tczewie stworzy dla wszystkich numerów grupową numerację skróconą, f) Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów telefonicznych przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego bez nieuzasadnionych technicznie przerw w dostępie do usług telekomunikacyjnych, g) jeżeli na łączach telefonicznych świadczona była też usługa dostępu do internetu Wykonawca zapewni ciągłość tej usługi poprzez nieodpłatne pozostawienie dotychczasowego dostawcy – dotyczy lokalizacji: Gimnazjum nr 1, Fabryka Sztuk, h) Wykonawca imiennie wskaże osobę odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym w zakresie sprawności, utrzymania ruchu i realizację przedmiotu zamówienia, i) Wykonawca wystawi osobną fakturę VAT dla każdej z samorządowych jednostek organizacyjnych na podstawie zrealizowanych połączeń i opłat abonamentowych, j) Zamawiający wymaga, aby przeniesienie z sieci dotychczasowego Wykonawcy do własnej sieci numeracji użytkowanej nastąpiło w sposób ciągły poza przypadkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.10.249.1670). 2. Świadczenie usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2017 – 2019, tj.: 1) rekonfiguracja urządzeń oraz dostawa łącza internetowego dla Urzędu Miejskiego w Tczewie w lokalizacji Plac Piłsudskiego 1, 2) rekonfiguracja urządzeń oraz dostawa łącza internetowego dla Urzędu Miejskiego w Tczewie w lokalizacji dworzec PKP, ulica Pomorska – lokalizacja wskazana na mapie, 3) rekonfiguracja urządzeń oraz dostawa połączenia LAN/vLAN dla Urzędu Miejskiego w Tczewie. Połączenie siecią LAN lub wirtualną LAN dwóch lokalizacji. Budynek (dawnego CED) przy ul. 30 Stycznia 1 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej MOPS przy ul. 1 Maja 8, 4) rekonfiguracja urządzeń oraz dostawa połączenia LAN dla Urzędu Miejskiego w Tczewie. Połączenia siecią LAN dwóch lokalizacji: budynek Domu Przedsiębiorcy przy ul. Obrońców Westerplatte 3 z budynkiem Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Piłsudskiego 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3.1.1, 3.1.2 oraz załączniku nr 5 SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 97.5 KB, ilość pobrań: 434]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.52 MB, ilość pobrań: 597]
3-Zmiana treści SIWZ.pdf [rozmiar: 76.85 KB, ilość pobrań: 397]
4-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 27 KB, ilość pobrań: 375]
6-Załącznik nr 1 do pisma z dnia 17.11.2016r.pdf [rozmiar: 192.25 KB, ilość pobrań: 419]
7-Załącznik nr 2 do pisma z dnia 17.11.2016r.doc [rozmiar: 233.5 KB, ilość pobrań: 395]
8-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 214 KB, ilość pobrań: 137]
9-Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 193.5 KB, ilość pobrań: 413]
9A-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 46 KB, ilość pobrań: 409]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013