wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 16.07.2018

1. Zamówienie dotyczy opracowania planistycznego, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Tczewie (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Cel opracowania: 1) sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu, 3) opracowanie prognozy finansowej, 4) opracowanie ekofizjograficzne, 5) przedstawienie Radzie Miejskiej w Tczewie planu do uchwalenia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 35.57 KB, ilość pobrań: 286] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 272] 3-Załącznik nr 1 do SIWZ.zip [rozmiar: 7.65 MB, ilość pobrań: 249] 4-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 292 KB, ilość pobrań: 85] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 94.79 KB, ilość pobrań: 228] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 21.07 KB, ilość pobrań: 203]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności