wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

1) przestrzeganie regulaminu schroniska;

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej;

3) zapewnienie interwencyjnego wyłapywania psów oraz informacji o sposobie realizacji tego zadania;

4) przygotowanie umowy na spalanie zwierzęcych zwłok;

5) w przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do ich koordynowania i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 29.53 KB, ilość pobrań: 407] 2. SIWZ.doc [rozmiar: 955.5 KB, ilość pobrań: 94] 3. Załączniki 6 - 9 do SIWZ.zip [rozmiar: 734.82 KB, ilość pobrań: 343] 4. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 214 KB, ilość pobrań: 84] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 85.99 KB, ilość pobrań: 404]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności