wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj zestawów podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj zestawów podziemnych pojemników do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Tczewa: - Tczew, ul. Wąska, działka nr 476/3 obręb 8, - Tczew, ul. Wojska Polskiego, działka nr 755/1 obręb 8. Ze względu na lokalizację ww. działki w pobliżu linii kolejowej i konieczność uzyskania uzgodnienia PKP na realizację planowanej inwestycji, w sytuacji braku zgody PKP na budowę pojemników podziemnych w tej lokalizacji, wyznacza się alternatywne miejsce usytuowania - działkę nr 755/8 obręb 8 przy ul. Kopernika w Tczewie. Przedmiot zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym oraz opisie przedmiotu zamówienia prace, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia oraz wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w pkt 3.1 i 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.78 KB, ilość pobrań: 347]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 388]
3-Program funkcjonalno-użytkowy.zip [rozmiar: 6.16 MB, ilość pobrań: 309]
4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 23.4 KB, ilość pobrań: 141]
5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 21.53 KB, ilość pobrań: 382]
6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.37 KB, ilość pobrań: 302]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013