wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew oraz jej jednostek organizacyjnych w 2016 roku

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew i jej jednostek organizacyjnych, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe w 2016 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 23.69 KB, ilość pobrań: 431] 2. SIWZ Odpady UM i jednostki.doc [rozmiar: 952 KB, ilość pobrań: 259] 3. Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia SIWZ - tabela .xlsx [rozmiar: 31.18 KB, ilość pobrań: 846] 4. Pytanie do treści SIWZ wraz z udzieloną odpowiedzią.doc [rozmiar: 201.5 KB, ilość pobrań: 367] 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania .doc [rozmiar: 228.5 KB, ilość pobrań: 396] 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 16.56 KB, ilość pobrań: 386]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności