wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa oświetlenia oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Termin realizacji:
czwartek, 31.10.2019

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie, zgodnie z projektem „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc parkingowych przy ul. Retmańskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim”. Obejmuje ona rejon ul. Czatkowskiej, Retmańskiej, Kanał Młyński; działka nr 22, 23, 46, 28/64 obręb 2. Przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym pod nazwą: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc parkingowych przy ul. Retmańskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim”. W ramach opisu przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji wszystkich elementów ujętych w projekcie budowlanym. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na dwie części obejmujące swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: Część nr 1: budowa oświetlenia przy ul. Retmańskiej w Tczewie - (roboty elektroenergetyczne). Część nr 2: budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie - (roboty ogólnobudowlane). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 34.35 KB, ilość pobrań: 563] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.28 MB, ilość pobrań: 182] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 10.83 MB, ilość pobrań: 189] 4-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 234 KB, ilość pobrań: 62] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 40.51 KB, ilość pobrań: 123] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.83 KB, ilość pobrań: 94]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności