wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie.       

Modernizacja kanalizacji deszczowej przebiegać będzie po trasie obecnie istniejącej kanalizacji deszczowej z zachowaniem spadków i zagłębień rur oraz posadowieniem nowych studni w miejscu modernizowanych. Rzędne włazów studni dostosować należy do niwelety terenu. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym planuje się przejazd jedną stroną drogi lub całkowite zamknięcie z zaplanowanym objazdem. Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi. Wykonawca włączy istniejące kraty uliczne, jeżeli ich stan techniczny będzie dobry lub wymieni je na nowe.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 31.59 KB, ilość pobrań: 298] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 133] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 1.75 MB, ilość pobrań: 104] 4-Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami.pdf [rozmiar: 57.91 KB, ilość pobrań: 67] 5-Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami.pdf [rozmiar: 104.9 KB, ilość pobrań: 57] 6-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 34.14 KB, ilość pobrań: 67] 7-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 23.07 KB, ilość pobrań: 31] 8-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.46 KB, ilość pobrań: 8]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności