wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wyspiańskiego w Tczewie

wtorek, 10.06.2014

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Termin realizacji:
środa, 15.10.2014

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wyspiańskiego w Tczewie. W ramach nowej kanalizacji deszczowej należy wykonać 5 studni kanalizacyjnych oraz sieć kanalizacji w postaci rur o średnicy Ø 800 o długości 216,49 mb oraz połączeń istniejących wpustów kanalizacji deszczowej z nową kanalizacją o długości łącznej ok. 28,8 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w projekcie budowlano - wykonawczym, Szczegółowej specyfikacji technicznej, opinii geotechnicznej. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 24.83 KB, ilość pobrań: 542] 2. SIWZ.doc [rozmiar: 1.08 MB, ilość pobrań: 328] 3. Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 20.68 MB, ilość pobrań: 481] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 16.77 KB, ilość pobrań: 454] Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 232 KB, ilość pobrań: 496]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności