wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Organizacja zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Tczew w ramach projektu pn.: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 1.1 Część nr 1 – Organizacja zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie. 1.2 Część nr 2 - Organizacja zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie. 1.3 Część nr 3 - Organizacja zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie. 1.4 Część nr 4 - Organizacja zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (Oddziały Gimnazjalne) oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - organizację transportu, - zapewnienie wyżywienia i noclegów, - zapewnienie biletów wstępu do instytucji kultury/nauki. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zostały szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 28.89 KB, ilość pobrań: 82] 10 Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 96.91 KB, ilość pobrań: 83] 11-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 21.95 KB, ilość pobrań: 32] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.57 MB, ilość pobrań: 125] 3-Pytania Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.doc [rozmiar: 178.5 KB, ilość pobrań: 71] 4-Załącznik nr 1- poprawiony Formularz oferty.doc [rozmiar: 379.5 KB, ilość pobrań: 41] 5-Załącznik nr 7- poprawiony Opis przedmiotu zamówienia.doc [rozmiar: 458 KB, ilość pobrań: 72] 6-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 13.83 KB, ilość pobrań: 48] 7-Zmiana treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 205 KB, ilość pobrań: 56] 8-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 13.45 KB, ilość pobrań: 47] 9-Pytania Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.doc [rozmiar: 175 KB, ilość pobrań: 59] 9a-Załącznik nr 1- poprawiony Formularz oferty aktualny na dzień 30.10.2017r..doc [rozmiar: 377.5 KB, ilość pobrań: 44] 9b-Załącznik nr 7- poprawiony Opis przedmiotu zamówienia aktualny na dzień 30.10.2017r..doc [rozmiar: 454 KB, ilość pobrań: 66] 9c-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 13.49 KB, ilość pobrań: 66] 9d-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 2.03 MB, ilość pobrań: 64]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności