wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie etap III

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
piątek, 28.09.2018
Termin realizacji:
czwartek, 27.12.2018

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie etap III, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu „Niecki Czyżykowo” w Tczewie; rejon ul. Konarskiego, Orzeszkowej, Nadbrzeżnej; działka nr 325/10, obręb 9. Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym pod nazwą: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU „NIECKI CZYŻYKOWO” W TCZEWIE. W ramach niniejszego opisu przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji wszystkich elementów ujętych w w/w projekcie budowlanym. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na: część nr 1 i/lub część nr 2. Część nr 1 - Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie etap III - roboty elektroenergetyczne. Część nr 2 - Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie etap III - roboty ogólnobudowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 35.8 KB, ilość pobrań: 237] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.27 MB, ilość pobrań: 301] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 112.07 MB, ilość pobrań: 310] 4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 44.77 KB, ilość pobrań: 99] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania na część nr 1.pdf [rozmiar: 24.59 KB, ilość pobrań: 197] 6-Ogłoszenie o wyniku postępowania na część nr 2.pdf [rozmiar: 24.12 KB, ilość pobrań: 193] 7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.34 KB, ilość pobrań: 198]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności