wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Przebudowa placu zabaw przy ul. Łąkowej w Tczewie w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Projekt „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.21 KB, ilość pobrań: 378] 2. SIWZ.doc [rozmiar: 1.37 MB, ilość pobrań: 195] 3. Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 12.48 MB, ilość pobrań: 399] 4. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 200.5 KB, ilość pobrań: 77] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 221 KB, ilość pobrań: 351] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.52 KB, ilość pobrań: 360]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności