wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie.       

Modernizacja kanalizacji deszczowej przebiegać będzie po trasie obecnie istniejącej kanalizacji deszczowej z zachowaniem spadków i zagłębień rur oraz posadowieniem nowych studni w miejscu modernizowanych. Rzędne włazów studni dostosować należy do niwelety terenu. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym planuje się przejazd jedną stroną drogi lub całkowite zamknięcie z zaplanowanym objazdem. Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi. Wykonawca włączy istniejące kraty uliczne, jeżeli ich stan techniczny będzie dobry lub wymieni je na nowe.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 31.59 KB, ilość pobrań: 298]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 133]
3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 1.75 MB, ilość pobrań: 104]
4-Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami.pdf [rozmiar: 57.91 KB, ilość pobrań: 67]
5-Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami.pdf [rozmiar: 104.9 KB, ilość pobrań: 57]
6-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 34.14 KB, ilość pobrań: 67]
7-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 23.07 KB, ilość pobrań: 31]
8-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.46 KB, ilość pobrań: 8]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013