wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa sali gimnastycznej wraz z przyłączami przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

środa, 02.11.2016

Termin realizacji:

piątek, 25.08.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z przyłączami przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie (Tczew, ul. Armii Krajowej 70, dz. Nr 13/6, 13/2,279 obr. 5). Zaprojektowany obiekt składa się z dwóch charakterystycznych brył. Pierwsza z nich - dominująca część hali sportowej - graniastosłup o podstawie prostokąta z jedną ścianą przechyloną poprzez powiększenie na zewnątrz rzutu podstawy prostokąta połaci dachowej. Drugą bryłę stanowi jednokondygnacyjna część zaplecza - mniejszy wąski prostopadłościan na planie litery "L" dostawiony do elewacji wschodniej i południowej bryły głównej, wzdłuż dłuższego boku przenikający się z pochyłą pod kątem 83 stopni ścianą hali. Sala gimnastyczna przewidziana jest do realizacji zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów szkoły. Hala mieści pełnowymiarowe boisko do koszykówki 28 x 15 m, 3 boiska do siatkówki, niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, piłki nożnej halowej. Wysokość sali (7 – 9 m) umożliwia rozgrywanie regulaminowych meczy w siatkówkę. Zaprojektowano trybuny składane segmentowe na min. 100 osób, salkę korekcyjną (fitness) - pomieszczenie wielofunkcyjne do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, aerobiku. Dla użytkowników hali sportowej przewidziano zespoły szatniowe z węzłami sanitarnymi, z łazienkami dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólnodostępne, szatnię z holem wejściowym, zaprojektowano też pomieszczenie dla trenerów z łazienką i zapleczem podręcznym, magazyn sprzętu sportowego, wydzielono pomieszczenie węzła cieplnego (dla GPEC Tczew), pom. porządkowe i socjalne. Powierzchnia zabudowy – 1232,22m2, powierzchnia użytkowa 1150,10m2, kubatura 9501,80m3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 122 KB, ilość pobrań: 523]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.39 MB, ilość pobrań: 668]
3-opis_przedmiotu_zamowienia_1_z_5.zip [rozmiar: 6.1 MB, ilość pobrań: 186]
3-opis_przedmiotu_zamowienia_2_z_5.zip [rozmiar: 124.4 MB, ilość pobrań: 177]
3-opis_przedmiotu_zamowienia_3_z_5.zip [rozmiar: 9.32 MB, ilość pobrań: 153]
3-opis_przedmiotu_zamowienia_4_z_5.zip [rozmiar: 105.78 MB, ilość pobrań: 159]
3-opis_przedmiotu_zamowienia_5_z_5.zip [rozmiar: 40.6 MB, ilość pobrań: 234]
4-Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.doc [rozmiar: 623.5 KB, ilość pobrań: 972]
5-Załącznik do udzielonych odpowiedzi.zip [rozmiar: 21.96 MB, ilość pobrań: 371]
6-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 27.5 KB, ilość pobrań: 485]
7- Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 222 KB, ilość pobrań: 263]
8-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 176.21 KB, ilość pobrań: 508]
9-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 55 KB, ilość pobrań: 517]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013