wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap I oraz przebudowa boiska do koszykówki ulicznej przy ul. Jagiełły 2

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy - etap I (część nr 1). Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, wraz z wyposażeniem boiska w osprzęt (słupki do siatkówki, siatka), 2) budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę, wraz z wyposażeniem boiska w osprzęt (tablice do koszykówki na słupach z obręczami), 3) budowa ogrodzenia boisk wraz z piłkochwytami, 4) montaż ławek na boiskach (2 x 4 szt.) oraz montaż ławek wzdłuż ciągów pieszych (6 szt.), a także metalowych koszy na śmieci (2 x 1 szt.), 5) montaż wycieraczek kratowych ocynkowanych przed wejściem na boisko (2 x 1 szt.), 6) budowa dojść do boisk z nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - chodniki (część ciągów pieszych znajdujących się na planie zagospodarowania przewidzianych zostało do realizacji w ramach etapu I. Zakres określony został w załączniku nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - załącznik graficzny). UWAGA: Niniejszy opis przedmiotu zamówienia nie przewiduje do wykonania wszystkich elementów ujętych w projekcie budowlanym, w tym: 1) budowy boiska do gry w piłkę nożną, 2) dostawy i montażu elementów małej architektury (za wyjątkiem ławek przewidzianych do montażu w obrębie boisk - 8 szt.), 3) budowy części chodników (za wyjątkiem dojść do boisk, zaznaczonych w załączniku nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia), 4) likwidacji nasypu ziemnego, 5) nasadzeń zieleni. 2. Przebudowa boiska do koszykówki ulicznej przy ul. Jagiełły 2 w Tczewie, dz. nr 34/41 obręb 5 (część nr 2). Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska do koszykówki ulicznej na boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 10 m x 10 m (całkowite płyty boiska: 12,0 m x 12,0 m), w tym: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty ziemne wraz z utylizacją urobku, 3) budowa boiska do koszykówki ulicznej, 4) montaż słupa do koszykówki wraz z tablicą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i części nr 2 postępowania znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 36.54 KB, ilość pobrań: 318] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.52 MB, ilość pobrań: 387] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 14.16 MB, ilość pobrań: 327] 4-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 232 KB, ilość pobrań: 129] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 36.4 KB, ilość pobrań: 286] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 20.02 KB, ilość pobrań: 286]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności