wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Christiana Andersena w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy- etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym „Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Ch. Andersena, działka nr 158/1, obręb 11 w Tczewie –etap I”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót/prac: 1) roboty ziemne, 2) zasypanie istniejącego rowu drenarskiego (na całym odcinku, na którym nie przewidziano przebiegu rury drenarskiej) żwirem stabilizowanym cementem, 3) demontaż istniejącego ogrodzenia, oraz elementów małej architektury, 4) budowę drenażu terenu, 5) budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną i koszykową, wraz z wyposażeniem (bramki, tablice z koszami) 6) budowę ogrodzenia boiska (piłkochwytów), 7) budowę ogrodzenia placów zabaw, 8) budowę ciągu pieszego - nawierzchni utwardzonej z geokraty wypełnionej żwirem o szer. 1,50 m, 9) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: a) zestaw twister i wahadło – 1 szt., b) zestaw wyciąg górny i wyciskanie siedząc – 1 szt., c) zestaw ławka i prostownik pleców – 1 szt., d) zestaw drabinka i podciąg nóg – 1 szt., e) zestaw biegacz i orbitrek – 1 szt., f) zestaw wioślarz i prasa nożna – 1 szt., g) tablica informacyjna – 1 szt., 10) dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych: a) zestaw sprawnościowy – sześcian gimnastyczny lub wielokąt sprawnościowy wielofunkcyjny (konstrukcja metalowa) – 1 szt. b) linarium – „Piramida linowa” – 1 szt. c) tablica regulaminowa -1 szt, 11) wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw, 12) dostawę i montaż elementów małej architektury: a) ławek (na placu zabaw – 9 szt. oraz wzdłuż ciągu pieszego z geokraty - 4 szt.), b) koszy na śmieci (na placach zabaw oraz wzdłuż ciągu pieszego z geokraty - 8 szt.). UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje: 1) wykonania nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, 2) dostawy i montażu stołu do tenisa stołowego wraz z utwardzeniem pod stołem, 3) wykonania zieleni. Ponadto, należy wykonać mniejszy zakres elementów w stosunku do ujętych w projekcie budowlanym, tj. mniejszą ilość ławek i koszy na śmieci (nie zostanie zamontowanych: 11 szt. koszy na śmieci, 6 szt. stojaków rowerowych, 21 szt. ławek z oparciem). Przedmiot zamówienia spełnia wymogi dostępności dla wszystkich użytkowników (brak barier architektonicznych w dostępie).

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.46 KB, ilość pobrań: 386] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.37 MB, ilość pobrań: 408] 3-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 4.97 MB, ilość pobrań: 347] 4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 488.23 KB, ilość pobrań: 62] 5-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf [rozmiar: 23.27 KB, ilość pobrań: 372] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.63 KB, ilość pobrań: 364]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności