wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki w Tczewie - Etap I

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Termin realizacji:
piątek, 17.10.2014

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki w Tczewie - Etap I. Teren objęty przedmiotem zamówienia, tj. działki nr 117/2, nr 116/4 i nr 216/2 o łącznej pow. 9.406,57 m2 położony przy ul. Żwirki. Obecnie teren jest niezagospodarowany, a w większości wykorzystywany jako tymczasowy parking.

2. Dla działek objętych opracowaniem przewidziano wykonanie:

- osiedlowego terenu rekreacyjnego w tym: placu wokół fontanny z kostki granitowej lub bazaltowej o zaprojektowanym wzorze labiryntu,

- ścieżki i dojścia z kostki betonowej wokół placu fontanny - część południowa,

- linii zasilających oświetlenie terenu L1, L2 z fundamentami słupów bez montażu słupów h=4m i opraw parkowych,

- kompletnej linii zasilającej L3 wraz z oprawami w posadzce ścieżek,

- przyłącza i instalacje kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym wokół placu labirynt - bez elementu odwodnienia ACO3.

Schemat podziału nawierzchni, kolorystyka kostki zgodnie z opisem w załączonym projekcie.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 25.89 KB, ilość pobrań: 600] 2. SIWZ.doc [rozmiar: 1.1 MB, ilość pobrań: 414] 3. Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 60.71 MB, ilość pobrań: 554] 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 229.5 KB, ilość pobrań: 496] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.76 KB, ilość pobrań: 472]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności