wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz przesyłek kurierskich, a także ich ewentualnych zwrot

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Termin realizacji:
środa, 31.12.2014

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest : 1) część 1 - świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, innych niż przesyłki kurierskie, oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości doręczenia; 2) część 2 - świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych i transportowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości doręczenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, tj. części 1 i 2 zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część składową SIWZ.

3. Miejsce świadczenia usługi: 1) część 1: Tczew - odbiór przesyłek pocztowych z wyznaczonego miejsca w siedzibie Wykonawcy oraz doręczanie ich do adresata wskazanego na przesyłce; 2) część 2: Tczew - odbiór przesyłek kurierskich z wyznaczonego miejsca w siedzibie Zamawiającego oraz doręczanie ich do adresata wskazanego na przesyłce..

 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 23.85 KB, ilość pobrań: 189] 2. SIWZ - Usługi pocztowe 2014.docx [rozmiar: 368.66 KB, ilość pobrań: 238] 3. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.doc [rozmiar: 184.5 KB, ilość pobrań: 136] 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 15.24 KB, ilość pobrań: 113] 5. Pytania zadane przez Wykonawcę wraz z udzielonymi odpowiedziami - 21.11.2013 r..doc [rozmiar: 254 KB, ilość pobrań: 106] 5a. Aktualny Formularz oferty - 21.11.2013 r..docx [rozmiar: 70.72 KB, ilość pobrań: 158] 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 16.07 KB, ilość pobrań: 96] 7. Zmiana treści SIWZ.doc [rozmiar: 183.5 KB, ilość pobrań: 79] 8. Unieważnienie postępowania na część nr 1.doc [rozmiar: 182.5 KB, ilość pobrań: 91] 9. Wynik postępowania na część nr 2.doc [rozmiar: 214.5 KB, ilość pobrań: 87] 9a. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 16.54 KB, ilość pobrań: 110]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności